Doelstelling

Hoe drukker je bent met je werk en je leven, hoe minder tijd er vaak is om aandacht te hebben voor de verdere ontwikkeling van je kennis, vaardigheden en competenties. Met TONII is er nu een platform waar aan deze ontwikkelbehoefte recht gedaan kan worden. TONII beoogt een prettige en 'veilige' omgeving te  bieden om verder te werken aan vooral je 'soft skills'. Dit via intervisie, gezamenlijk onderzoek, trainingen, master classes e.d.

 

TONII richt zich vooral op jonge(re) inkoopprofessionals met een aantal jaren ervaring. Maar ook ervaren 'rotten' zijn welkom met hun schat aan kennis, (levens)ervaring en - op onderdelen - doorontwikkelde competenties en vaardigheden. TONII streeft hierbij een verhouding van 80/20 na (80% minder ervaren, 20% meer ervaren).


TONII verwelkomt deelnemers die niet alleen willen 'halen', maar ook willen 'brengen'. Dit betekent dat er een vorm van 'meedoen' van je wordt verwacht. TONII is immers een community en dan beoog je met elkaar stappen te maken, verder te komen en doelstellingen te realiseren. Het 'meedoen' kan bestaan uit participatie in een onderzoekteam of intervisiegroep. Maar ook met deelname aan een TONII event doe je mee!