Over tonii community

tonii community is een platform voor inkoopprofessionals met als doelstelling de doorontwikkeling van kennis, competenties en vaardigheden ('soft skills'). tonii community heeft per ultimo oktober 2020 ruim 300 leden, ongeveer in de verhouding zoals aangegeven onder Doelstelling.

 

tonii community opereert bij haar activiteiten en bij de programmering van events onafhankelijk van sponsors, partners en instellingen.