Doelstelling

Hoe drukker je bent met je werk en je leven, hoe minder tijd er vaak is om aandacht te hebben voor de verdere ontwikkeling van je kennis, vaardigheden en competenties. Denk hierbij aan zelfreflectie, luistervaardigheid, het voeren van debat en een onderzoekende houding ('nieuwsgierigheid'). Met tonii community is er nu een platform waar aan deze ontwikkelbehoefte recht gedaan kan worden. tonii community beoogt een prettige en 'veilige' omgeving te  bieden om verder te werken aan vooral je 'soft skills'. Dit via intervisie,  ronde tafels, debat, themabijeenkomsten en een jaarlijks symposium.