Visie op ontwikkeling

Ontwikkel jezelf door jezelf uit te dagen! Actief werken aan je eigen ontwikkeling maakt je een rijker mens met meer ontwikkelde competenties, vaardigheden en kennis. Dingen leren of jezelf eigen maken geeft een goed gevoel en vergroot je zelfvertrouwen. Tegelijkertijd geeft actief werken aan je eigen ontwikkeling een impuls aan je onderscheidend vermogen: welke meerwaarde kun jij je omgeving (bv. een werkgever of klant) bieden t.o.v. anderen?

 

Diploma's lijken steeds vaker een 'dissatifier' te zijn: het wordt als vanzelfsprekend beschouwd dat je bv. een bachelor diploma hebt. En het is een probleem als je dat niet hebt. Als diploma's steeds minder onderscheidend vermogen opleveren, waar kun je jezelf dan nog wel mee onderscheiden? TONII zet vooral in op de ontwikkeling van de zogenaamde 'soft skills', ofwel de competenties en vaardigheden. Denk aan onderzoekende houding ('nieuwsgierigheid'), onderzoekend vermogen, zelfreflectie, luistervaardigheid, vermogen tot samenwerken, analytische vaardigheden e.d. Als je aantoonbaar aan één of meerdere van deze competenties en vaardigheden actief hebt gewerkt omdat je hebt geparticipeerd in bv. een onderzoeksteam of intervisiegroep kun je jezelf hiermee onderscheiden.

 

Ontwikkeling is gebaat bij het opzoeken van grenzen. Aan de randen van het kennen en kunnen vinden ontwikkeling en innovatie plaats. Dat is dus NIET in de veilige 'comfort zone'. Wil je jezelf verder ontwikkelen, dan zal je uit je 'comfort zone' moeten komen en je eigen grenzen moeten opzoeken. In het ontwikkelproces impliceert dit een zekere mate van jezelf open en kwetsbaar opstellen. Dit vraagt om een voldoende 'veilige' omgeving. Binnen TONII geven we die elkaar.