Onderscheid jezelf!

Onderscheid jezelf door jezelf uit te dagen! Actief werken aan je eigen ontwikkeling maakt je een rijker mens met meer ontwikkelde competenties, vaardigheden en kennis. Dingen leren of jezelf eigen maken geeft een goed gevoel en een mate van tevredenheid over jezelf. Is dus goed voor het zelfbeeld en het zelfvertrouwen. Tegelijkertijd geeft actief werken aan je eigen ontwikkeling een impuls aan je onderscheidend vermogen: welke meerwaarde kun jij je omgeving (b.v. een werkgever of klant) bieden t.o.v. anderen?

 

Diploma's lijken steeds vaker een 'dissatifier' te zijn: het wordt als vanzelfsprekend beschouwd dat je b.v. een bachelor diploma hebt. En het is een probleem als je dat niet hebt. Als diploma's steeds minder onderscheidend vermogen opleveren, waar kun je jezelf dan nog wel mee onderscheiden? HRM'ers zoeken in toenemende mate medewerkers die niet alleen goed toegerust zijn om een bepaalde taak of functie te vervullen, maar die ook meerwaarde kunnen leveren voor de doelstellingen van de organisatie. HRM'ers zoeken dus het bekende schaap met de vijf poten. Naast kennis (diploma) en  ervaring komen de competenties en vaardigheden uitgebreid aan bod: onderzoekende houding ('nieuwsgierigheid'), onderzoekend vermogen, zelfreflectie, luistervaardigheid, vermogen tot samenwerken, analytische vaardigheden e.d. Als je aantoonbaar aan één of meerdere van deze competenties en vaardigheden actief hebt gewerkt omdat je hebt geparticipeerd in b.v. een onderzoeksteam of intervisiegroep kun je jezelf hiermee onderscheiden.

 

TONII is een ontwikkelinitiatief met als doelstelling om gezamenlijk en zoveel mogelijk op maat gesneden naar de wensen van de deelnemers te werken aan doorontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties. Denk hierbij aan het organiseren van een masterclass of specifieke training, het gezamenlijk uitvoeren van (toegepast) onderzoek, het verbeteren van didactische - en presentatievaardigheden en het organiseren en faciliteren van intervisie. Dit vanuit het snijvlak van persoonlijke eigenschappen en professionele ambitie. TONII richt zich hierbij vooral op jonge(re) inkopers met een aantal jaren ervaring in het inkoopmétier. Maar ook ervaren 'rotten' zijn welkom met hun schat aan kennis, (levens)ervaring en op onderdelen reeds doorontwikkelde competenties en vaardigheden. TONII streeft hierbij een verhouding van 80/20 na (80% minder ervaren, 20% meer ervaren).


TONII verwelkomt deelnemers die niet alleen willen 'halen', maar ook willen 'brengen'. Dit betekent dat er een vorm van 'meedoen' van je wordt verwacht. TONII is immers een community en dan beoog je met elkaar stappen te maken, verder te komen en doelstellingen te realiseren. Deelnemers aan TONII worden uitgenodigd voor de besloten LinkedIn groep van waaruit verdere communicatie, invulling en coördinatie plaats vinden.  


TONII is  een particulier initiatief en opereert qua programmering onafhankelijk van sponsors, partners en instellingen. Voor evenementen en trainingen huurt TONII ruimte op de Haagse Hogeschool, koopt TONII catering in en legt TONII gastsprekers vast.