Daag jezelf uit!

Uitdaging kunnen fysiek zijn en een hoog motorisch gehalte hebben. Mooie voorbeelden hiervan kun je zien in het achtergrondfilmpje dat bovenaan iedere pagina van deze website draait. Maar uitdagingen kunnen ook minder tastbaar en 'sensationeel' zijn. Denk aan het starten van een studie of een eigen bedrijf. Of aan het werken aan je eigen ontwikkeling.

 

Uitdagingen hebben minimaal twee dingen gemeen met elkaar: ze vragen moed en doorzettingsvermogen. Of je nu over 3 maanden in handstand de trap af wilt kunnen 'lopen' of beter wilt worden in spreken in het openbaar, in beide gevallen is moed nodig om de uitdaging op te pakken. En doorzettingsvermogen om de uitdaging en daarmee het 'leertraject' te voltooien. Lees hierover meer onder visie op ontwikkeling.

 

TONII is een ontwikkelinitiatief met als doelstelling om gezamenlijk en zoveel mogelijk op maat gesneden naar de wensen van de deelnemers te werken aan doorontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties. Denk hierbij aan het organiseren van een masterclass of specifieke training, het gezamenlijk uitvoeren van (toegepast) onderzoek, het verbeteren van didactische - en presentatievaardigheden en het organiseren en faciliteren van intervisie. Dit vanuit het snijvlak van persoonlijke eigenschappen en professionele ambitie. TONII richt zich hierbij vooral op jonge(re) inkopers met een aantal jaren ervaring in het inkoopmétier. Maar ook ervaren 'rotten' zijn welkom met hun schat aan kennis, (levens)ervaring en op onderdelen reeds doorontwikkelde competenties en vaardigheden. TONII streeft hierbij een verhouding van 80/20 na (80% minder ervaren, 20% meer ervaren).


TONII verwelkomt deelnemers die niet alleen willen 'halen', maar ook willen 'brengen'. Dit betekent dat er een vorm van 'meedoen' van je wordt verwacht. TONII is immers een community en dan beoog je met elkaar stappen te maken, verder te komen en doelstellingen te realiseren. Deelnemers aan TONII worden uitgenodigd voor de besloten LinkedIn groep van waaruit verdere communicatie, invulling en coördinatie plaats vinden.  


TONII is  een particulier initiatief en opereert qua programmering onafhankelijk van sponsors, partners en instellingen. Voor evenementen en trainingen huurt TONII ruimte op de Haagse Hogeschool, koopt TONII catering in en legt TONII gastsprekers vast.