Voorbeeld met IMPACT!

Net voor Kerst ontving ik mail van het Team Inkoopbeleid & Strategie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Als bijlage was ingesloten de nieuwste uitgave van IMPACT, een digitaal DJI-magazine waarin uit de doeken wordt gedaan hoe DJI samen met haar leveranciers invulling geeft aan vooral 'social return' doelstellingen. En dat liegt er niet om kan ik zeggen. Een aantal weken ervoor had ik al mogen luisteren naar een gloedvolle presentatie van Wolter van der Vlist over dit onderwerp. Zijn verhaal vond ik nu terug in IMPACT waarbij langs de lijn van verschillende inkoopcategorieën de concrete toepassing en uitwerking van 'social return' werd verteld door de mensen zelf: de ex-gedetineerde die nu koffie-ondernemer is, of de uitzendorganisatie die tijdens detentie mensen opleidt tot heftruckchauffeur.

 

Niet alleen maar woorden, maar ook daden dus bij DJI! Te vaak nog ontbreekt het aan het laatste. Veel organisaties hebben inmiddels MVI doelstellingen geformuleerd. Die zijn vaak als onderdeel van 'mission statements' e.d. terug te lezen op de website van de organisatie. Maar de operationalisering laat vaak nog te wensen over. Zoek in het programma van eisen, het bestek of selectiedocument van een doorsnee inkooptraject  maar eens naar wat er over MVI opgeschreven is. En hoe dat zich verhoudt tot de ten toon gespreide ambities van de organisatie. Daar zit vaak nog teveel licht tussen. Natuurlijk is het zo dat organisaties steeds vaker en beter de kloof tussen MVI ambitie en inkooppraktijk weten te overbruggen. Dat is een goede ontwikkeling. Alleen gaat het nog lang niet hard genoeg. Sterker, de lat moet hoger als we onze MVI doelen willen halen, met het Akkoord van Parijs als kompas en de overheid als aanjager.

 

Verbeter de wereld, maar begin bij jezelf. Dat hebben ze bij DJI helder voor ogen als het gaat om MVI en 'social return' in het bijzonder. Voor mij is DJI dan ook een lichtend 'voorbeeld met IMPACT' waar hopelijk veel organisaties zich door laten inspireren!

 

IMPACT is hier terug te lezen op de website van DJI.

 

Peter

Reactie schrijven

Commentaren: 0